Logo InterSoBa

Registrace týmu

Po vyplnění níže uvedého formuláře budete zaregistrováni. Věnujte pozornost výběru jméno a hesla, které slouží pro případnou pozdější změnu údajů. Zaregistrováním bude záznam o vašem týmu zobrazen v seznamu týmů.

Obecné informace o týmu
Musí být unikátní, používá se pro přihlašování.
Telefon, který budete mít v průběhu hry u sebe.
1. člen
2. člen
3. člen
4. člen